Protein engineering of enzymes for improved enantioselectivity and application of engineered enzymes in organic synthesis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.