Still in touch : family contact, activities and health among the elderly in Sweden

Detta är en avhandling från Stockholm : The Swedish Institute for Social Research (SOFI), Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.