Om luftmotståndet mot tunna plattor med föränderlig hastighet

Detta är en avhandling från Håkan Ohlssons Boktryckeri

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.