Comparative performance of classification and stratification methods in remote sensing and forest applications : Simulation studies

Detta är en avhandling från Umeå : Centre of Biostochastics, Swedish Univ. of Agricultural Sciences

Författare: Fredrik Norström; [2003]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.