T lymphocytes in autoimmune arthritis : monoclonal antibody treatments in mouse and rat

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Tom J. Goldschmidt; Uppsala Universitet.; [1991]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.