Microfluidic Methods for Protein Microarrays

Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

Författare: Michael Hartmann; Kth.; [2010]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.