Ad Geneseos cap. IV. Suethice vertendum observationes venia ampl. ord. philos. Upsal. præside Gustavo Knös ... pro laurea p. p. Johannes Olavus Liedholm OstroGothus. In Audit. Gust. die XVI Maji MDCCCXXI. H. A. M. S., D. 5

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)