Light scattering for analysis of thermal stress induced deformation in thin metal films

Detta är en avhandling från Stockholm : Fysik

Författare: Carina Kylner; Kth.; [1997]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.