Vatten, vandring, vila, vy & variation : den svenska kurparkens gestaltningsidé, exemplet Ronneby Brunnspark

Författare: Anna Jakobsson; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.