Heritagisation, re-heritagisation and de-heritagisation of built environments The urban transformation of Kiruna, Sweden

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.