Novitiae florae Gotlandicae quas venia experientiss. facult. med. upsal. praeside ... Georgio Wahlenberg ... p. p. auctor Petrus Conr. Afzelius Vestrogoth. stip. aerar. publ. in auditorio Linnaeano d. XII Junii MDCCCXLIV h. a. m. s. P. I. [Elektronisk res

Detta är en avhandling från Upsaliæ, excudebant regiae academiae typograph

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)