The role of the nurse in Swedish prehospital emergency care

Detta är en avhandling från Göteborg: Göteborgs universitet, Avdelningen för anestesiologi och intensivvård

Författare: Björn-ove Suserud; Högskolan I Borås.; [1998]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.