Orgelsång och psalmspel : Musikalisk gestaltning av församlingssång

Detta är en avhandling från ArtMonitor

Författare: Per Högberg; Göteborgs Universitet.; University Of Gothenburg.; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.