Privat eller offentligt? : organisationsstruktur och arbetsförhållanden under olika ägandeformer

Detta är en avhandling från Stockholm : Institutet för social forskning, Univ

Författare: Ryszard Szulkin; Stockholms Universitet.; [1989]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.