Demand for Extinguishing Media in Manual Fire Fighting

Detta är en avhandling från Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Riskanalys och insatsplanering är viktiga delar av ett riskhanteringsarbete. Denna studie har visat att det är möjligt att använda brandtekniska ingenjörsmodeller för att bedöma utvecklingen av bränder och det uppkomna behovet av släckmedel. Brandkårsdata från London användes för att studera sambandet mellan brandstorleken och räddningstjänstens insats. Dessa data, tillsammans med två gamla undersökningar, användes också för att utvärdera tillgängliga modeller för att dimensionera släckinsatser med vatten. Publicerade experiment i mindre skala studerades också. En experimentell undersökning av släckkapaciteten hos högtrycks- resp. lågtrycksstrålrör vid stora bränder gjordes. Då studerades också värmepåverkan på rökdykare. Gasformiga släckmedel studerades även, främst avseende hur extern strålning påverkar den nödvändiga släckmedelskoncentrationen.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)