Förmåga till välfärd. Trafikskadades upplevelser och liv - ett drama om bemästring

Sammanfattning: I denna doktorsavhandling beskrivs de sociala konsekvenserna av ett av vår tids stora folkhälsoproblem: trafikskadorna. Detta är den första studien i Norden som uppmärksammar de skadades sociala liv efter olyckan och deras olika copingstrategier. Den handikappade människans liv i Finland och Sverige beskrivs ingående och skildras som ett drama i lidande, bemästring och försoning. Dr Med Sc Claes Tingvall, professor vid Monash University Accident Research Centre, Australia har skrivit ett företal.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.