Pictures and Mathematics : Essays on Geometrical Representation, Pictorial Realism and Representational Abilities

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.