Pythagorikē akroasis de viro bono seu sapiente, ex Edyll 8 Ausonii. Qvam cum consensu ampliss. collegii philos: in reg. acad. Upsaliensi, præside ... dno: Hemmingo Forelio ... pro solitis in phil. honoribus obtinendis virorum bonorum examini modeste subm

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)