Feasibility of the fluorometric microculture cytotoxicity assay (FMCA) in the preclinical evaluation of anticancer drugs

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Helena Fridborg; Uppsala Universitet.; [1996]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.