Cancellation of contracts of affreightment on account of war and similar circumstances

Detta är en avhandling från Göteborg : Akademiförlaget

Författare: Jan Ramberg; [1970]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.