Stadsdelsträdgård : plats för gemenskap och kreativa processer

Detta är en avhandling från ; Department of Landscape Architecture, Swedish University of Agricultural Sciences

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.