Milk production of hand-milked dairy cattle in Burkina Faso

Författare: Vinsoun Millogo; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.