Dietary treatment of type 2 diabetes mellitus : with special reference to the importance of dietary fibre

Författare: Brita Karlström; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.