Intressentstrategier en longitudinell studie av utvecklingen i två svenska företag

Detta är en avhandling från Stockholm : Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögsk. (EFI)

Sammanfattning: Företagsledningar ägnar en stor del av sin tid åt att hantera strategiska frågor av delvis annan art än de klassiska affärsstrategiska områdena som marknadspositionering och produktutveckling. Visavi intressenter som ägare, regering, massmedia och fackklubbar utformar de strategier för att säkra resursflöden och legitimitet. Att hantera en dylik koalition av en mängd intressenter med olika och ofta konflikterande förväntningar på företaget är en svår uppgift. Lätt uppstår rollkonflikter och legitimitetskriser som hotar företagets existens om felaktig eller ingen strategi sätts in. Denna studie fokuseras på två huvudfrågor. Den första är hur formering och förändring av dylika intressentstrategier sker. Den andra frågan är om en interaktiv planering är ett kraftfullt verktyg för företag att utveckla framgångsrike intressentstrategier. För att söka besvara dessa frågor valdes en klinisk forskningsansats. Tre fältexperiment genomfördes i ett par svenska företag med en unik möjlighet att följa de relativt dramatiska strategiska förloppen i respektive företag.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)