The Antitrust Dilemma. Balancing Market Power, Innovation and Standardisation

Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.