Priser och marknadskrafter i Sverige 1885-1969 : en prishistorisk studie

Detta är en avhandling från Ekonomisk-historiska fören. [distributör]

Författare: Jonas Ljungberg; [1990]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.