On Design, Analysis, and Implementation of LDI/LDD Lattice Filters

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.