Quality Aspects of Modified Atmosphere Packaged Broccoli

Detta är en avhandling från Annelie Jacobsson, Lokföraregatan 15C, 222 37 Lund, Sweden, or SIK, Box 5401, 40229 Göteborg, Sweden

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Grönsaker andas och efter skörd innebär det att de börjar brytas ner. Broccoli är en grönsak som bryts ner snabbt på grund av sin höga andningshastighet, även kallad respirationshastighet. För att förlänga hållbarheten förpackas den ofta i plastförpackningar med syfte att förhindra nedbrytningen och sänka andingshastigheten. Plastfilmer har olika genomsläpplighet för gaser, så som syre, koldioxid och vattenånga. Detta innebär att en atmosfär olik den från luften kommer att bildas inuti förpackningen på grund av att broccolin förbrukar syre och bildar koldioxid. Hur atmosfären inuti förpackningen modifieras beror på broccolins respiration och plastens egenskaper. Lagringstemperaturen har också väldigt stor betydelse för broccolins hållbarhet, en låg temperatur sänker andningshastigheten och broccolin håller sig fräsch längre. I den här avhandlingen har olika förpackningslösningar för broccoli undersökts för att kunna föreslå ett alternativ som bibehåller broccolins kvalitet under lagring. Lagringsförsök med olika plastförpackningar och temperaturer gjordes för att studera hur atmosfären runt broccolin modifierades och hur broccolins färg, textur, lukt och smak påverkades. Broccolins lukt undersöktes både när broccolin var rå och efter kokning. Broccolins hållbarhet kunde förlängas väsentligt, mellan 8 och 14 dagar, med hjälp av rätt förpackning. De förpackningar som studerades påverkade de broccolins färg, textur, lukt och smak på olika sätt, t.ex. blev broccolin gul fortare i en av förpackningarna, medan den i en annan förpackning blev mjukare men bibehöll sin gröna färg. Syre och koldioxid halterna i förpackningen påverkade också broccolins produktion av föreningar som påverkar dess lukt och smak. En del av dessa förändringar var inte märkbara förrän efter kokning av broccolin. Temperaturvariationer under lagringstiden visade sig också påverka produktionen av lukt och smakämnen. Valet av förpackningsmaterial är väldigt viktigt, för att uppnå lång hållbarhet. Det kan vara svårt att ta hänsyn till alla de olika kvalitetsaspekterna, men förändringar hos broccolin som endast är märkbara efter kokning bör undvikas, eftersom broccoli oftast äts kokt.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.