Myopic Loss Aversion, the Equity Risk Premium Puzzle, and GARCH

Detta är en avhandling från Department of Economics, Uppsala

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.