Förarstöd för lägre bränsleförbrukning och minskade emissioner. Utvärdering av två system

Detta är en avhandling från Lunds Universitet, Tekniska högskolan i Lund, Institutionen för teknik och samhälle

Sammanfattning: Det krävs åtgärder på flera nivåer för att minska utsläppsnivåerna från vägtrafiken. I denna uppsats studeras möjligheten att använda förarstöd för att minska den totala bränsleförbrukningen och emissionerna. Detta är gjort med en litteraturstudie som beskriver vad som påverkar bränsleförbrukningen och utsläpp av emissioner generellt, ur ett förarperspektiv samt vid användning av förarstöd med miljösyfte. Två förarstöd med fokus på miljöeffekterna har utvärderats, ett navigeringssystem för bränsleoptimerat vägval och en accelerationsrådgivare som påverkar körstilen. Med hjälp av verkliga resor kunde förares vägval jämföras med det bränsleoptimerade, snabbaste och kortaste vägvalet. Vidare studerades potentialen att minska den totala bränsleförbrukningen genom att guida föraren utifrån realtidsinformation om var det fanns trafikstörningar. Vid utvärderingen av accelerationsrådgivaren, loggades körmönster från fyra postbilar med och utan rådgivaren aktiverad för att studera förändring av bränsleförbrukning samt utsläpp av trafikrelaterade emissioner. Testförarnas användning och upplevelse av accelerationsrådgivaren studerades med hjälp av enkäter och intervjuer.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)