Neuropsychiatric aspects of perceptual, motor and attentional deficits in seven-year-old Swedish children

Författare: Christopher Gillberg; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.