Dynamic behaviour under wind loading of a 90 m steel chimney

Detta är en avhandling från Institutionen för byggkonstruktion

Författare: Pär Tranvik; Kth.; [2001]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.