Universitetet i Greifswald och dess ställning i svensk kulturpolitik 1637-1815

Detta är en avhandling från Uppsala : Wretman

Författare: Ivar Seth; Stockholms Högskola.; [1952]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.