Influence of human body fluids on growth of Chlamydia trachomatis and value of some diagnostic tests

Författare: Adil Norein Elbagir; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.