Numerical calculation of relaxation rate distributions in glasses and disordered systems

Författare: Farhad Aslani; Chalmers University Of Technology; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.