The fibrous zeolite "erionite" : medical importance and experimental findings and some studies on immunological effects of mineral fibres

Författare: Mustafa Özesmi; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.