Lärares arbetsglädje. Betydelsen av emotionell närvaro i det pedagogiska arbetet

Detta är en avhandling från University of Gothenburg

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)