Finnskogens landskap och människor under fyra sekler : En studie av samhälle och natur i förändring

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.