Videokonferens i distansutbildning : En studie av interaktion

Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

Författare: Ruth Unander; Umeå Universitet.; [1999]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.