Contributions to sequential analysis of oligopolistic competition

Detta är en avhandling från Göteborg : Nationalekonomiska inst., Göteborgs univ

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.