Contact cohomology and characteristic numbers of rational plane curves

Detta är en avhandling från Stockholm : Matematik

Författare: Lars Ernström; Kth.; [1997]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.