Gene cloning applied to the study of some immune proteins from Hyalophora cecropia

Detta är en avhandling från Stockholm

Författare: Jong-youn Lee; Stockholms Universitet.; [1985]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.