Bayesian and other statistical approaches for analyzing network block-structures

Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Statistics, Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.