Formella regelverk - från utformning till funktion : En studie av behovsprövningen inom den yrkesmässiga busstrafiken i Uppsala län 1920-1989

Detta är en avhandling från Uppsala : Ekonomisk-historiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)