Realizing medical decision support systems using the Arden Syntax as knowledge representation

Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

Författare: Gao Xiao-ming; Linköping.; Linköping.; [1993]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.