Praktiskt taget : Aktionsforskning som teori och praktik - i spåren efter LOM

Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgss universitet, Sociologiska institutionen : Intellecta Docusys

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.