New Venture, Survival and Growth : Development of Six Cohorts of Swedish Business Firms

Detta är en avhandling från Stockholm : Univ., Department of Economic History

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.