Created by God: How Somalis in Swedish Exile Reassess the Practice of Female Circumcision

Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om hur kvinnlig omskärelse diskuteras av svensksomalier, men också om hur kvinnlig omskärelse diskuteras offentligt i det svenska samhället. Det konstateras att det finns en stor klyfta mellan dessa diskurser. Utifrån en analys av den interna debatten om kvinnlig omskärelse bland somalier i Malmö, hävdas att denna praktik debatteras och omvärderas av somalier i svensk exil. Medan vissa traditionella värden upprätthålls, också sådana som strider mot centrala värden i det svenska samhället, så omförhandlas och överges andra. En slutsats som dras i avhandlingen är att svensksomalier i allmänhet upphör med kvinnlig omskärelse i exil, inte minst på grund av en omvärdering av hur islam bör tolkas i denna fråga: det som av många uppfattades som en religiös plikt i Somalia (att flickor måste omskäras) omtolkas i Sverige till att uppfattas som ett brott mot grundläggande religiösa principer (man får inte skada det Gud har skapat). Detta är inte ett påstående om att kvinnlig omskärelse överhuvudtaget inte praktiseras i några svensksomaliska familjer. Däremot pekar studien mot att det finns ett brett och välgrundat motstånd. Samtidigt pågår en offentlig diskussion i Sverige, främst i massmedia, som hävdar att kvinnlig omskärelse upprätthålls i stor skala bland somalier här. Trots att det saknas bekräftade fall av olaglig kvinnlig omskärelse fortsätter journalister, aktivister, politiker och tjänstemän att tala om en utbredd dold verksamhet av olaglig omskärelse och om att flera tusentals flickor är i riskzonen för omskärelse. Utifrån den teoretiska modell som används i avhandlingen (Mackie 1996, 1998, 2000) dras slutsatsen att den stora klyftan mellan diskurserna – den diskussion som förs av somalier och den offentliga diskussionen i det svenska samhället – är ett hinder för den fortsatta processen mot ett fullständigt avståndstagande från traditionen inom hela den somaliska gruppen i Sverige.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)