Analyzing Vegetation Trends with Sensor Data from Earth Observation Satellites

Detta är en avhandling från Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Sammanfattning Mänskliga aktiviteter och klimatförändringar påverkar vegetationen över hela jorden, idag och i framtiden. Denna påverkan kan studeras och kvantifieras med hjälp av observationer från satelliter vilka förmedlar information om vegetationsförändringar i tid och rum. I denna doktorsavhandling har metoder för analys av vegetationsförändringar utvecklats och utvärderats. Lämpligheten hos olika typer av tidsserieanalys och statistiska metoder har testats och utvärderats i områden med kända vegetationsförändringar. Vidare har användarvänliga gränssnitt utvecklats för att underlätta för andra användare av satellitdata att utnyttja de utvecklade metoderna. Metoderna bidrar till förenklade studier, kvantifiering och bättre förståelse av vegetationsförändringar och deras relation till miljöförändringar och mänsklig påverkan.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)