Samverkan och gränser : : : studier av samverkansprojekt i offentlig sektor

Detta är en avhandling från ; Högskolan i Borås

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)